Flash Sale: Xả hàng tồn kho không lo về giá

05/04/2021, Armani Shop

FLASH SALE THÁNG 04

XẢ HÀNG TỒN KHO - KHÔNG LO VỀ GIÁ

Năm 2020 với nhiều biến động về Đại dịch Cov-19 ảnh hưởng đến thị trường mua sắm của người dùng.

Store/Cửa hàng thực hiện chương trình Flash Sale tháng 04 nhằm ''Giảm giá đến -50% một số hàng tồn''.

Mẫu hàng Khuyến mãi vui lòng xem

tại đây

XIN CẢM ƠN!

Viết bình luận